Nu hvor hele dette drama er afsluttet, i det mindste hvad angår forsikring, vil jeg gerne endnu en gang “officielt” takke jer for jeres støtte. Uden jeres utrættelige indsats “langt ud over det, der er nødvendigt for at opfylde pligten” ville jeg være i en anden situation nu.

Maj 2022