En yachtforsikring hos BAVARIA AG gælder også til lands. I forbindelse med all-risk dækningen er vinteropbevaringen og transporten inden for Europa medforsikret.