En yachtforsikring fra BAVARIA AG dækker dig også på land. Som en del af all-risk-dækningen er vinteropbevaring og transport inden for Europa også forsikret.