Du får anskaffelsesprisen på tidspunktet for skadens indtræden – også selvom yachten måske er nogle år gammel.