Såfremt modpartens forsikring ikke dækker disse skader, dækker BAVARIA AG’s ansvarsforsiking.