Enhver ulykke om bord er sikret fuldstændigt op til forsikringsbeløbet.