En BAVARIA AG passager-ulykkesforsikring er ikke bundet til bådstørrelsen. Kun ved meget store yachter er en specialforsikring og en tilpasning af forsikringsbeløbet nødvendige.