I de meget sjældne tilfælde af død eller invaliditet dækker BAVARIA AG’s ulykkesforsikring for passagerer op til et beløb svarende til den aftalte forsikringssum.