I de meget sjældne tilfælde af død eller invaliditet dækker en BAVARIA AG passager-ulykkesforsikring op til det aftalte forsikringsbeløb.