Yachtens værdi er fastsat og udlignes ved et fuldstændigt tab. Denne værdi gælder for hele kontraktens løbetid.