Yachtens værdi er fastsat og erstattes i tilfælde af et totaltab. Denne værdi gælder for hele kontraktens løbetid.