Hvis den modstående forsikring ikke dækker disse skader, træder BAVARIA AG’s ansvarsforsikring i kraft.